Home / Cây ăn quả / Sầu riêng

Sầu riêng

Giới thiệu về cây sầu riêng

e3d8d1a29d.jpeg

Cây sầu riêng là một cây ăn quả nhiệt đới rất được yêu thích tại Đông Nam Á và được trồng phổ biến ở Việt Nam. Sầu riêng thường được trồng ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Được ví như “vua của …

Read More »