Ca cao

Tiêu chuẩn chọn giống ca cao

c0d42c16df.jpeg

Cây ca cao là một cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày, việc chọn giống ca cao cực kỳ quan trọng trong quá trình trồng, nếu chọn phải giống kém sẽ khiến thiệt hại lâu dài, nếu quyết định trồng lại chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức, tiền …

Read More »