Home / Cây công nghiệp (page 5)

Cây công nghiệp

Kỹ thuật nhân giống cà phê

0e52206695.jpeg

Cà phê là một cây công nghiệp dài ngày, chu kỳ kinh tế trên 40 năm tuỳ theo từng giống, điều kiện trồng chế độ chăm sóc và mục đích khai thác. Vì vậy để bảo đảm cho việc sản xuất kinh doanh thực sự mang lại hiệu quả kinh …

Read More »