Recent Posts

Bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu (video)

9ef71eb747.jpeg

Thực tế hiện nay một số hộ nông dân, còn sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý, dẫn đến cây tiêu phát triển không tốt ra bông đậu trái không nhiều. Mặt khác vào mùa mưa ẩm độ không khí cao, là điều kiện …

Read More »

Quản lý dinh dưỡng cho cây tiêu (video)

36be0980f7.jpeg

Hồ tiêu là cây công nghiệp nhiệt đới có giá trị sản xuất cao, đem lại nhiều lợi nhuận cho người trồng trọt. Tiêu được trồng ở nhiều vùng sinh thái nước ta, Trong đó Tây nguyên có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu đê mở rộng diện …

Read More »

Bệnh thường gặp trên cây tiêu (video)

7eebc9cd0c.jpeg

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa và người dân đang tiếp tục đổ xô trồng tiêu, vì tiêu đang có giá rất cao xong nhiều người đã ko ít lo ngại về nhiều vườn tiêu phát triển không ổn định, sâu bệnh hại thậm chí bị chết …

Read More »