Recent Posts

Hướng dẫn chuẩn bị bầu đất ươm ca cao

d470c3a6ef.jpeg

Bầu đất là một trong những yếu tố quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển của cây con, nhất là việc hình thành bộ rễ sau này cho cây. Bầu đất chính là nơi cung cấp chất dinh dưỡng và duy trì sự sinh trưởng và phát triển …

Read More »

Giống ca cao TD5 năng suất cao và ổn định nhất

5ef220eb86.jpeg

Giống ca cao TD5 là một trong 8 giống ca cao vô tính được Bộ Nông nghiệp cho phép trồng rộng rãi tại Việt Nam và được đánh giá cao nhất nhờ khả năng cho năng suất cao lên tới 2,8 tấn nhân một hecta một năm. Giống TD5 được …

Read More »

Kỹ thuật gieo ươm hạt ca cao đạt hiệu quả cao

d63bd13a72.jpeg

Để tạo đáp ứng được yêu cầu về khả năng sinh trưởng, năng suất cũng như chất lượng của cây ca cao sau này, ngay từ giai đoạn trong vườn ươm cây ca cao cũng đòi hỏi được đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạt giống cũng như …

Read More »